skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

ZAHRADA

Venkovní prostředí v přírodě poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu. Dětem nabízíme hraní a výuku v rozsáhle lesní zahradě zahradě, která rozvíjí tvořivost, samostatnost, spolupráci, kreativitu, fantazii, přirozené pohybové dovednosti a jejich zdraví. Pohádková sluneční zahrada je rozdělena na herní část s krásně vybaveným dětským hřištěm pro menší a větší děti, houpačkami, skluzavkami, dřevěnými domečky, pískovišti aj. i možnosti kreativity například dílničky a pro výtvarnou činnost.

V „pracovní“ zahrádce děti zase pečují o záhonky určené pro pěstování zeleniny, květin i bylinek a ovocné stromy a keře. Díky názorným ukázkám v zahradě si toho děti mnoho zapamatují o fungování přírody. Naučí se pěstovat zeleninu, čímž přirozeně rozvíjíme jejich zdravý životní styl. Naučí se i pocitu odpovědnosti – když zeleninu nebo kytku nezalijí, tak zvadne.

Děti samy objeví, že i své pokrmy si mohou vypěstovat. Mohou tak zažít proces vzniku jejich potravy. Od zázraku klíčení semínka, přes péči o rostoucí rostlinu, až po sklizeň a následné zpracování. Vlastnoručně vypěstovaná zelenina ve svém důsledku podpoří chuť jíst zdravě. Pozorování a pochopení přírodních dějů děti povede odmalička k jejich respektu k přírodě a je dobrý základem pro dosažení souladu s přírodou. A ze zkušeností víme, že kromě tohoto obrovského přínosu, to děti velice baví.