skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

POPIS PROJEKTU

 

 

 
Dětská skupina je pevnou součástí školského vzdělávacího systému v ČR. Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je například mateřská školka nebo bývalé jesle. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Určena je pro děti od​​ jednoho roku, dle domluvy i mladší, do povinné školní docházky a nabízí hlídání s kvalitním výchovně vzdělávacím programem po dobu celého dne (min. 5 hod.) nebo půldenní (min. 3 hod). Provozní doba je stanovena od 6.30 do 17.00.
 

Poskytování služby péče o​​ dítě​​ v dětské skupině je upraveno Zákonem 247 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dalšími předpisy.

Služba péče o dítě v dětské skupině je službou evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. Evidence zajišťuje splnění základních požadavků na kvalitu služby.​​ 

Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Služba je poskytována i předškolním dětem.​​ „MŠMT podřazuje péči o děti v dětské skupině pod individuální předškolní vzdělávání dle školského zákona. Novela školského zákona připouští i jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání, tedy i tzv. individuální vzdělávání, přičemž toto může být realizováno i v předškolním zařízení jako je dětská skupina“.

 

Daňové zvýhodnění: Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu ve výši maximálně minimální mzdy za rok. Také náklady na provoz dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců, daňově uznatelné.

 

Projekt Sluneční zahrada

​​ Cíl projektu: Cílem projektu je rozšíření služby péče o děti a​​ zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů. Dětská skupina může také vyřešit problémy tam, kde zřizovatelé nedosáhnout na klasickou mateřskou školu například z důvodu menšího počtu dětí nebo mladších dětí.

Navíc zřízení dětské skupiny může znamenat vytváření nových pracovních míst pro pečující osoby a dojde tak k podpoře zaměstnanosti v obci.

Dětská skupina může pomoci Vám a Vašim zaměstnancům při sladění práce a péče o děti a pomáhá také dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do​​ zaměstnání.

 

 

WordPress PopUp