skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

POZITIVA

 

 

Podobná zařízení jako dětské skupiny (DS) v zahraničí fungují již řadu let, jsou velmi oblíbená a mají pevnou budoucnost.

 

1.​​ Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny.

Hlavním přínosem je snazší skloubení práce a rodinného života. Ať již se jedná o flexibilitu fungování DS, jejich dostupnost a využití v době, kdy je potřebujete, širší věkové rozpětí, které umožňuje docházku staršího i mladšího dítěte do jedné DS, i další výhody – to vše vám pomůže lépe sladit práci a rodinu podle individuální situace a potřeb.

 

2. Jsou flexibilní.

Dítě nemusí navštěvovat DS každý den nebo celý den. Výhodou je to, že se dítě může do DS přihlásit a nastoupit kdykoliv během roku. Záleží na vašich požadavcích a potřebách.

 

3. Pomohou s postupným nástupem a návratem do práce.

DS umožní vaše postupné flexibilní zapojení do pracovního procesu. Pokud pracujete na částečný úvazek nebo máte pružnou pracovní dobu, využijete DS pro své dítě jen tehdy, když pracujete.

 

4. Mají široké věkové rozpětí.

DS mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. Díky tomu se významně rozšiřuje dostupnost péče i o ty nejmenší děti. Ideální jsou DS pro dvouleté děti, na které nejsou klasické MŠ připraveny provozem, personálem ani vybavením. Horní věková hranice je stanovena nástupem do školy.

 

5. Usilují o individuální přístup k dítěti.

Zpravidla se jedná o menší uskupení dětí s více pečujícími osobami, které se tak mohou lépe věnovat individuálním potřebám vašich dětí. Už od počtu sedmi dětí musí být přítomny alespoň dvě pečující​​ osoby. Samozřejmě je zohledňován věk dětí, zejména těch nejmenších.

 

6. Jsou alternativou k jiným službám péče o děti.

DS významně obohacují nabídku služeb péče o děti v České republice. Vedle tradičních mateřských škol, které poskytují vzdělávání v rámci pevně stanovených pravidel a požadavků, a živností naopak bez bližších požadavků na kvalitu péče o děti, jsou DS možnou alternativou, která dbá na kvalitu péče a zároveň flexibilitu v jejím poskytování.

Jednou z důležitých priorit je vycházet vstříc potřebám rodičů a usnadnit jim sladění pracovního a rodinného života. Velký důraz je kladen zároveň na potřeby dítěte. V DS se často setkáte s využitím tzv. adaptačního období. Dítě může před samotným nástupem v daném kolektivu krátce pobýt s rodičem nebo blízkým člověkem, aby si na prostředí lépe zvyklo.

 

 

 

WordPress PopUp