skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

POZITIVA

W:\PUBLICITA\VIZUÁLNÍ_IDENTITA\loga\OPZ\logo_OPZ_barevne.jpg

 

Podobná zařízení jako dětské skupiny (DS) v zahraničí fungují již řadu let, jsou velmi oblíbená a mají pevnou budoucnost.

 

1.​​ Přispívají k lepšímu sladění​​ práce a rodiny.

Hlavním přínosem je snazší skloubení práce a rodinného života. Ať již se jedná o flexibilitu fungování DS, jejich dostupnost a využití v době, kdy je potřebujete, širší věkové rozpětí, které umožňuje docházku staršího i mladšího dítěte do jedné DS, i další výhody – to vše vám pomůže lépe sladit práci a rodinu podle individuální situace a potřeb.

 

2. Jsou flexibilní.

Dítě nemusí navštěvovat DS každý den nebo celý den. Výhodou je to, že se dítě může do DS přihlásit a nastoupit kdykoliv během roku. Záleží na vašich požadavcích a potřebách.

 

3. Pomohou s postupným nástupem a návratem do práce.

DS umožní vaše postupné flexibilní zapojení do pracovního procesu. Pokud pracujete na částečný úvazek nebo máte pružnou pracovní dobu, využijete DS pro své​​ dítě jen tehdy, když pracujete.

 

4. Mají široké věkové rozpětí.

DS mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. Díky tomu se významně rozšiřuje dostupnost péče i o ty nejmenší děti. Ideální jsou DS pro dvouleté děti, na které nejsou klasické MŠ připraveny​​ provozem, personálem ani vybavením. Horní věková hranice je stanovena nástupem do školy.

 

5. Usilují o individuální přístup k dítěti.

Zpravidla se jedná o menší uskupení dětí s více pečujícími osobami, které se tak mohou lépe věnovat individuálním potřebám​​ vašich dětí.​​ Už od počtu sedmi dětí musí být přítomny alespoň dvě pečující osoby. Samozřejmě je zohledňován věk dětí, zejména těch nejmenších.

 

6. Jsou alternativou k jiným službám péče o děti.

DS významně obohacují nabídku služeb péče o děti v České​​ republice. Vedle tradičních mateřských škol, které poskytují vzdělávání v rámci pevně stanovených pravidel a požadavků, a živností naopak bez bližších požadavků na kvalitu péče o děti, jsou DS možnou alternativou, která dbá na kvalitu péče a zároveň flexibilitu v jejím poskytování.

Jednou z důležitých priorit je vycházet vstříc potřebám rodičů a usnadnit jim sladění pracovního a rodinného života. Velký důraz je kladen zároveň na potřeby dítěte. V DS se často setkáte s využitím tzv. adaptačního období. Dítě​​ může před samotným nástupem v daném kolektivu krátce pobýt s rodičem nebo blízkým člověkem, aby si na prostředí lépe zvyklo.