skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLIČKA NA FARMĚ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY SLUNEČNÍ ZAHRADA – ŠKOLIČKA NA FARMĚ

pro děti od 1 roku​​ do zahájení povinné školní docházky

 

Obsah:

1.​​ Úvodní ustanovení ​​ 

2.​​ Údaje o Dětské skupině​​ Sluneční zahrada - Školička na farmě

3.​​ Priority a cíle výchovně vzdělávacího procesu ​​ 

4.​​ Zápis a podmínky přijetí dětí ​​ 

5.​​ Provoz a podmínky docházky dětí ​​ 

6.​​ Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.​​ Ukončení docházky ​​ 

8.​​ Uzavření Dětské skupiny ​​ 

9.​​ Úhrada za služby

10.​​ Stravování dětí ​​ 

11.​​ Provoz a organizace dětské skupiny ​​ 

12.​​ Práva a povinnosti rodičů ​​ 

13.​​ Práva a povinnosti dětí

14. Hodnocení dětí – návaznost na další výchovně vzdělávací proces​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 15.​​ Ochrana majetku ​​ 

16.​​ Ostatní informace ​​ 

17.​​ Kontakty a konzultace ​​ 

18.​​ Závěrečná ustanovení ​​ 

 

 

 

 

Vydal: Tábory v Beskydech, z.s.

Dne:​​ 30. 6. 2018

1.ÚVODNÍ USTANOVE

Provozní řád Dětské skupiny Sluneční zahrada - Školička na farmě pro děti od 1. roku do zahájení​​ povinné školní docházky (dále jen DS) vydal​​ zřizovatel a provozovatel Tábory v Beskydech​​ z.s. Je součástí smlouvy o poskytování služeb a tudíž závazný pro rodiče,​​ či zákonné zástupce dětí a zaměstnance DS.​​ Provozní řád je zpracován s ohledem níže uvedené právní dokumenty a jejich novely:

- Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním,​​ základním,​​ středním,​​ vyšším odborném a jiném vzdělává

- Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví ​​ 

- Vyhláška č. 64/2005 O​​ evidenci úrazů dětí,​​ žáků a studentů

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- Zákon č. 247/2014 Sb., O​​ poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2.​​ ÚDAJE​​ O DĚTSKÉ​​ SKUPINĚ​​ SLUNEČNÍ ZAHRADA – ŠKOLIČKA NA FARMĚ

 

Zřizovatel a porovozovatel: Tábory v Beskydech z.s.

IČ:​​ 22740741

Sídlo: Kosmonautů 334, Bohumín, 735 81

Sídlo provozovny:​​ Polanecká 50/31, Ostrava-Svinov, 721 00

Bankovní spojení:​​ 279516564/0300

Spojení: e-mail:skolickanafarme@email.cz,​​ skolickanafarme@gmail.com

Telefon:​​ 724 014 649

 

Provozní doba:​​ 7.00– 17.00

 

DS​​ je zařízení pro děti od 1​​ roku do zahájení povinné školní​​ docházky.

 

Výchovně vzdělávací program poskytuje dětem návaznost na další vzdělávání (§ 33 školský zákon)

 

 

3.​​ PRIORITY A CÍLE​​ VÝCHOVNĚ​​ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Hlavní prioritou péče o děti v DS​​ je:

- bezpečnost​​ a zdraví dětí.

- spokojenost a štěstí dětí.

- vzdělávání a rozvoj osobnosti dítěte​​ s důrazem na tradiční hodnoty.

- rozpoznání talent u dětí a jeho rozvoj.

- vytvoření pokojného a tvořivého prostředí,​​ které zajistí rovnoměrný a zdravý,​​ všestranný​​ rozvoj dítěte úměrně jeho schopnostem a individualitě.

-​​ umožnit dětem vyrůstat ve zdravém a motivujícím prostředí s neustálými podněty pro jejich zdravý rozvoj

- zaměření na​​ prožitkové učení, aby si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet živý svět, a nikoliv jen získávat informace odtržené od životní reality.

- umožnit všestranný a přirozený rozvoj dětí na základě vlastních, autentických prožitků také skrze přírodu.

- navrátit děti​​ žijících ​​ v průmyslovém velkoměstě zpět do přírody mezi skutečná zvířata a rostliny.

- vést děti ke zdravému životnímu stylu.

 

 

4.​​ PROVOZ DS

Základním účelem​​ provozování​​ DS​​ je​​ pravidelná péče​​ o​​ děti v dětské skupině a​​ podpora zaměstnanosti​​ rodičů.​​ Podmínky​​ umístění​​ dětí​​ jsou​​ stanoveny​​ ve​​ Smlouvě​​ o​​ poskytnutí​​ sjednané​​ če​​ o​​ nezletilé​​ dítě​​ v dětské skupině (dále jen Smlouva).

Kapacita​​ zařízení​​ je​​ 24 míst.​​ DS​​ je provozována​​ jako​​ zařízení​​ pro​​ pravidelnou​​ docházku​​ dětí​​ ve​​ věku​​ od​​ 2 let do​​ začátku​​ školní​​ docházky.​​ Docházka​​ je​​ specifikována​​ ve​​ Smlouvě​​ uzavřené​​ mezi​​ provozovatelem​​ a zákonným zástupcem dítěte.​​ Do​​ DS​​ je​​ možno výjimečně při volné kapacitě přihlásit​​ děti od 1 roku nebo k příležitostnému hlídání.

DS​​ je​​ pro​​ děti​​ otevřena​​ každý​​ pracovní​​ den​​ od​​ 7.00 do​​ 17.00 h.​​ nebo dle individuální domluvy.​​ Den​​ je rozdělen​​ na​​ dopoledne​​ a odpoledne.​​ Dítě​​ lze umístit​​ do​​ DS​​ na​​ celý​​ den​​ (min. 6 hodin)​​ nebo​​ jen​​ na​​ dopoledne​​ (min.​​ 3 hodiny) nebo odpoledne (min. 3 hodiny), výjimečně nepravidelné hlídání (počítáno hodinově).

Na​​ případné​​ úrazy​​ a jiné​​ újmy vzniklé​​ v době​​ pobytu​​ dítěte​​ v​​ DS​​ a​​ při​​ akcích organizovaných​​ DS​​ se vztahuje​​ pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele.

Personál​​ DS​​ tvoří pečující​​ osoby se​​ vzděláním​​ v​​ některém​​ z​​ chto​​ oborů:​​ učitelka​​ v​​ mateřské škole​​ nebo​​ na​​ prvním​​ stupni​​ základní​​ školy,​​ zdravotní​​ sestra,​​ sociální​​ pracovnice, profesionální​​ chůva, popřípadě​​ vychovatelka,​​ kteří jsou odborně způsobilí podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.​​ 

 

Provoz je zajištěn v prostorách​​ rodinného domu,​​ a to v 1N.P. a ve 2. N.P.​​ skládajících​​ se z chodby se šatnou,​​ umýváren​​ s toaletami, prostorné herny,​​ zvlášť místnosti​​ ložnice a​​ dale kuchyňky, která slouží jako přípravna a výdejna jídel.​​ V prostřední chodbě mají příbytky malá zvířátka (agamy, chameleon, křečči, rybičky, osmak, činčila aj.) Tyto stejné prostory jsou umístěny take ve 2. N. P. V přízemí je rovněž sociální zařízení​​ pro​​ personál a kancelář a ve 2.N.P.​​ pak​​ šatna pro personál.​​ Venkovní aktivity probíhají v​​ zatrávněných​​ prostorách​​ o velikosti 450 metrů čtverečních přilehlých přímo k domu. První část tvoří dětské hřiště vybavené hracími sety, skluzavkami a domečky pro děti mladší, druhou část tvoří​​ větší​​ dřevěné atrakce pro děti od tří let. Součástí je i pískoviště, velké tabule na kreslení a dřevěné stoly a lavičky s deštníky pro děti a dospěláky. Druhou část tvoří pozemky se záhonky pro pěstování zeleniny, ovoce, bylin a květin. Třetí část pak zvířecí farma​​ tvořená čtyřmi oplocenými​​ a oddělenými částmi s dřevěnými domky​​ pro zvířata​​ pro​​ slepice, králíky, morčata, kachny, ovce a kozy. Děti mají po chodníčku možnost přímého vstupu do jednotlivých kotců, kde mohou zvířata krmit, pečovat o ně a být s nimi v bezprostřední blízkosti. Svůj domov tam má i kočička a ve vodní části také vodní želvy.​​ Na tento areál navazuje další přírodní zahrada s ovocnými stromy o rozměru 2 500 metrů čtvereční, kterou je možno využít k volné hře.

 

DS​​ umožňuje denní či týdenní docházku. V případě denní docházky dochází dítě do každý den, rodiče/zákonní zástupci mohou své dítě umístit i na půl dne.​​ 

V případě​​ nepravidelné​​ docházky, tedy v určité dny v týdnu,​​ si rodič/zákonný zástupce zvolí počet dní, po které bude dítě​​ DS​​ navštěvovat a cena se odráží právě​​ podle počtu dní.

 

V prostorách​​ DS​​ platí pro pečující osoby a rodiče/zákonné zástupce dětí přísný zákaz kouření a požívání jiných návykových látek.​​ 

 

Pokud by došlo k poranění dítěte v době pobytu v​​ DS, veškerá zodpovědnost za vzniklé škody je hrazena z pojištění poskytovatele zařízení.

​​ 

Zápis a podmínky přijetí dětí ​​ 

Děti do DS​​ přijímá a​​ pobyt ukončuje provozovatel DS. Přijímají se zpravidla děti od 2 let (po domluvě i mladší)​​ do 6 let.​​ V případě odkladu školní docházky i děti starší na základě dokladu o odkladu školní docházky. Přednost mají děti s požadavkem​​ celodenní docházky. Děti jsou přijímány průběžně během celého​​ školního​​ roku do naplnění kapacity školky. Je třeba se přihlásit pomocí​​ Přihlášky, která je na webových stránkách​​ www.skolickanafarme, v odkazu Dokumenty,​​ a​​ ​​ zaslat na výše uvedený email nebo poštou na výše uvedené adresy provozovny či provozovatele.​​ Rodiče či zákonní zástupci budou po​​ odeslání​​ Přihlášky​​ kontaktováni a vyzváni k uzavření smlouvy s DS​​ a vyplnění evidenční​​ karty dítěte. Je v zájmu rodičů,​​ aby každou změnu neprodleně nahlásili učitelce či vedení DS.

 

V přihlášce dítěte je​​ uvedeno,​​ zda se bude jednat o každodenní nebo​​ docházku v určité dny, případně náhodnou docházku dle aktuálních volných míst zveřejněných v Rezervačním systému a bude-li pobyt dítěte v DS​​ polodenní,​​ nebo celodenní. Na základě toho bude rodiči vystavena faktura. Při​​ sjednávání smlouvy o poskytování služeb budou také rodiče seznámeni s aktuálním školním vzdělávacím plánem a provozním řádem DS., k​​ jehož dodržování se podpisem smlouvy zavazují.

Případné změny budou v průběhu roku uvedeny na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách​​ nebo je dostanou na email.

 

Rodiče či zákonní zástupci vyplní samostatně či v​​ součinnosti s provozovatelem DS​​ tzv. evidenční​​ kartu,​​ kde budou uvedeny veškeré informace o dítěti,​​ a dále zajistí​​ potvrzení od lékaře. Je v zájmu rodičů,aby každou změnu neprodleně nahlásili učitelce,​​ či vedení DS.​​ V evidenční kartě jsou​​ též uvedeny další osoby,​​ kromě zákonných zástupců,​​ zmocněné k vyzvedávání dítěte. Předání dítěte bude možno pouze takto zmocněné osobě.

 

 

5.​​ PODMÍNKY DOCHÁZKY DĚ

Docházka do DS​​ – rodiče předají osobně dítě učitelce či jiné pověřené osobě na celodenní nebo​​ dopolední režim do 9.00 hodin.​​ Pozdější příchod je možný po vzájemné dohodě s učitelkou, či jinou pověřenou osobou.

DS je z bezpečnostních důvodů uzamčena. Opatřena je zvonkem do tříd​​ s obrazovkou.​​ 

Nepřítomnost dětí je doporučeno omlouvat​​ přes​​ rezervační systém​​ webooker, dále​​ formou sms,​​ emailem či telefonicky (osoba přijímající ​​ hovor provede zápis do sešitu) do 8.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásí do 3 dnů. Pokud je​​ nepřítomnost delší než 14 dnů a nebude řádně omluvena,​​ vystavují se rodiče nebezpečí ukončení​​ docházky do DS,​​ na což budou předem písemně či emailem upozorněni provozovatelem zařízení.

Z důvodu prevence přenosu nemocí v kolektivu dětí je nutné,​​ aby děti docházely do DS zdravé. Pečující osoba​​ či pověřená osoba má právo se o uspokojivém​​ zdravotním stavu dítěte při​​ příjmu do DS​​ přesvědčit.​​ Pokud dítě přijde do styku s infekční nemocí či parazity,​​ je povinností rodičů na tuto skutečnost upozornit​​ pracovníky DS.​​ 

Každé nové příchozí dítě má při vstupu do DS​​ právo na individuální adaptační režim,​​ který zpravidlatrvá po dobu jednoho měsíce a je realizován na základě společně dohodnutého postupu rodičů a pedagogických

pracovníků či jiných pověřených osob (dalšími účastníky může být pediatr,​​ dětský​​ psycholog,​​ psychiatr,​​ výživový odborník atd.). Po uplynutí této doby se předpokládá plná integrace​​ a​​ případné výjimky lze tolerovat pouze v případě,​​ že zásadním způsobem nenarušují atmosféru ve třídě​​ či neohrožují bezpečí či zdraví ostatních dětí.

 

 

6.​​ PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚ

DS​​ vykonává dohled naddítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník či pověřený pracovník ​​ přijme od zákonného zástupce či pověřené osoby,​​ až do doby,​​ kdy je dítě předáno zpět zákonnému ​​ zástupci či pověřené osobě. Posílat dítě do DS​​ bez doprovodu či předat dítě jiné osobě než​​ je​​ zákonný zástupce či​​ osoba pověřená není přípustné.

Pokud učitelka či pověřená osoba při příjmu dítěte do kolektivu pojme pochybnost o jeho​​ uspokojivém zdravotním stavu,​​ má právo požádat o vyšetření dítěte pediatrem a žádat o jeho vyjádření písemnou formou.

Pokud​​ dítě onemocní během pobytu v DS, bude tato skutečnost telefonicky oznámena zákonnému​​ zástupci,​​ který je povinen dítě s ohledem na své možnosti v co nejkratší době vyzvednout,​​ aby nedošlo k přenosu nemoci na ostatní děti v kolektivu.

Stane-li se úraz,​​ je povinností pracovníků DS​​ zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a​​ oznámit skutečnost zákonným zástupcům. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje​​ v​​ souladu​​ s vyhláškou č. 64/2005 Sb. Pokud dojde k závažnému zranění,​​ volá​​ se rychlá zdravotnická pomoc.​​ V tomto případě se postupuje podle vnitřní směrnice DS​​ o bezpečnosti a ochraně zdraví ​​ zaměstnanců a traumatologického plánu. ​​ Pedagogický pracovník má právo vyloučit dítě z akcí,​​ konaných mimo DS​​ z důvodu zajištění ​​ bezpečnosti ostatních dětí.

 

Zákonný zástupce odpovídá za vhodné a bezpečné oblečení a obutí dětí při pobytu​​ v​​ DS​​ i pobytu​​ venku. Obutí pro interiér se doporučují bačkory s pevným opatkem,​​ náhradní spodní prádlo,​​ ponožky,​​ hrací kalhoty.​​ Na spaní pyžamko a pro hygiene vlastní ručník, kartáček a zubní pastu.​​ Pro pobyt venku je dobré mít​​ v šatně pláštěnku,​​ případně náhradní mikinu,gumovky. Doporučuje se označit​​ oblečení jménem dítěte,​​ aby se zamezilo případné záměně. ​​ Oblečení by mělo být pohodlné,​​ odpovídající ročnímu období a aktuálnímu počasí. V případě dětí, které potřebují ještě pleny, je rodič povinen pleny předat v dostatečném množství DS.

 

Pokud si dítě​​ přinese předměty z domova,​​ nenese DS​​ za ně odpovědnost. ​​ V případě ztráty věcí dítěte hlásí tuto skutečnost zákonný zástupce či pověřená osoba neprodleně ​​ personálu DS.

 

 

7. UKONČENÍ DOCHÁZKY

Provozovatel může rozhodnout o ukončení docházky dítěte po předchozím písemném vyrozumění​​ zákonných zástupců (§35,​​ odst. 3,​​ školský zákon č. 561/2004 Sb.) za těchto okolností:

-​​ dítě nedochází dle smlouvy do​​ DSJ bez omluvy po dobu 2 týdnů

-​​ zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy či opakovaně ​​ porušuje ustanovení smlouvy a školní řád

-​​ zákonný zástupce neuhradí cenu sjednanou za služby DSJ,​​ nereaguje na písemnou upomínku ​​ a nenabídne náhradní řešení vyrovnání,​​ akceptovatelné oběma stranami

-​​ ze zdravotních důvodů,​​ pokud se dítě stane nezpůsobilým (vyjádření odborníka– pediatr,psycholog)​​ 

-​​ v průběhu zkušební doby,​​ pokud bylo dítě na přesně definovanou zkušební dobu přijato

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ pokud je dítě agresivní,​​ ohrožuje sebe a ostatní děti na zdraví,​​ jeho chování je v hrubém ​​ rozporu s dobrými mravy a narušuje výchovně vzdělávací proces v DSJ – o čemž budou​​ zákonní zástupci písemně informováni

-​​ pokud se provozovatel DSJ a zákonní zástupci dohodnou na ukončení docházky

 

 

8. UZAVŘENÍ DĚTSKÉ​​ SKUPINY

Provoz DS​​ je omezen v měsíci červenci a​​ v​​ období Vánočních prázdnin.​​ První týden v červenci a týden​​ mezi Vánocemi a Novým rokem je zařízení uzavřeno zcela​​ z​​ důvodu sanitárního týdne nařízeného hygienou.​​ Jedná se o generální úklid,​​ plánované opravy a úpravy v zařízení.​​ O úplném uzavření zařízení může rozhodnout provozovatel operativně​​ z​​ důvodu havárie či nepředpokládané události,​​ o čemž neprodleně vyrozumí zákonné zástupce.​​ Ve dnech státních a ostatních svátků je provoz uzavřen. Případné omezení je možné za nepředvídatelných havarijních situací. O každém náhlém provozním omezení budou rodiče v dostatečném předstihu informováni.

 

9. ÚHRADA ZA SLUŽBY

Ceník za služby DSJ je​​ vypracován provozovatelem DS a uveden na​​ www.skolickanafarme.cz v odkazu Školné a stravné. Výše úhrady je stanovena na celoměsíční docházku.

Poskytovatel je oprávněn cenu jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině. O změně ceny je povinen rodiče informovat zejména prostřednictvím shora uvedených webových stránek.

Úhrada za péči​​ je splatná​​ hotově či převodem na účet​​ 279516564/0300,​​ a to​​ nejpozději do 25. dne​​ předcházejícího měsíce na měsíc následující.

Úhrada neobsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné). Výše​​ stravného​​ je stanovena ceníkem na webových stránkách DS.​​ Stravné je splatné spolu s úhradou​​ poskytované služby péče o dítě na výše uvedený účet poskytovatele.​​ Případný přeplatek za stravné se vrací rodiči do 20. dne následujícího měsíce na účet.

Rodiče jsou povinni nejpozději do 15.00 předchozího pracovního dne oznámit telefonicky či osobně nebo prostřednictvím rezervačního systému webooker na webové stránce​​ www.skolickanafarmě.cz. poskytovateli, pokud nebudou následující den smluvenou službu péče v dětské skupině využívat, pokud došlo k onemocnění či jiné situaci. V případě akutního onemocnění dítěte je možné odhlásit dítě, a to nejpozději do 8.00​​ dne, kdy měla být péče poskytována. Předem známá nepřítomnost dítěte (rekrace apod.) musí být oznámena včas a s předstihem.​​ Případná nepřítomnost dítěte se oznamuje na e-mail​​ skolickanafarme@email.cz​​ či telefon (kontakt: +420 724 014 649)

V případě volné kapacity může rodič přihlásit dítě i nad rámec dohodnutých dní telefonicky či osobně nebo prostřednictvím rezervačního systému webooker.

 

Nedohodnou-li se strany jinak, je úhrada po dobu trvání smlouvy splatná i za dobu, po kterou se dítě do dětské skupiny nedostavilo, i když bylo řádně přihlášeno a nedošlo ke zrušení přihlášení v souladu se smlouvou. Za zameškané dny se úhrada nevrací.​​ Náhrady za včasné omluvy mohou děti vychodit v daném měsíci nebo v měsíci následujícím v maximálním počtu 5 dní / měsíc. Nevychozené náhrady propadají. Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (více jak 14 dní) lze náhrady řešit individuálně po domluvě s vedením DS.

 

Z vážných důvodů může být hrazení plateb upraveno pouze na základě vzájemné dohody mezi​​ zákonným zástupcem a provozovatelem školy,​​ o čemž bude vyhotoven písemný zápis.

 

 

10.​​ STRAVOVÁNÍ ​​ 

Součástí​​ smlouvy o přijetí dítěte do DS​​ je stanovení způsobu a rozsahu stravování dítěte​​ v​​ zařízení.​​ Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání se dítě,​​ které je v zařízení přítomno v době jídla,​​ se stravuje​​ vždy. Jídelníček je sestavován na týden dopředu,​​ rodiče jej​​ najdou na webových stránkách DS.​​ Jídelníček je sestavován v součinnosti s výživovým odborníkem s ohledem na věk dětí.​​ Děti během dne​​ dostávají přednostně ovoce a zeleninu v syrovém stavu. Nápoj k jídlu je čaj,​​ voda​​ s citronem, mošt,​​ ovocné šťávy,​​ mléko či​​ mléčné koktejly. Během dne má dítě přístup k pitné vodě v rámci pitného režimu.​​ Z kohoutků teče jen zdravá voda díky​​ zabudovanému​​ speciálnímu filtru.

Dítě má nárok na jeden oběd (polévka,​​ hlavní jídlo) a dvě doplňková jídla (dopolední a odpolední ​​ svačina).​​ Obědy se dovážejí z jídelny Základní a mateřské školy Ostrava-Svinov. Svačinky se připravují v kuchyňce DS.​​ Je možno přinést dítěti vlastní stravu.

Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů se vztahují právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné a provozování stravovací služby je zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin.

Organizace stravování:

​​  - Dopolední svačina 9:30– 9:50

​​  - Oběd: 12:00– 12:30

​​  - Odpolední svačina: 14:30– 14:50

 

 

11.​​ PROVOZ A ORGANIZACE​​ 

Provozní doba DS je stanovena od 7.00– 17.00 hodin. Na základě​​ potřeb rodičů můžebýt provozní​​ doba upravena. Rodiče jsou povinni předat dítě přímo učitelce či jiné​​ pověřené osobě. Od té doby až​​ do opětovného předání dítěte rodičům či pověřeným zástupcům​​ zodpovídá za dítě učitelka či​​ pověřená osoba. ​​ 

Scházení dětí probíhá od 7.00 do 9.00 hodin (případně na základě dohody i později).​​ Pro vyzvedávání dětí po obědě​​ doporučujeme do 13 hodin. V odpoledních hodinách​​ pak​​ dobu​​ od 15.00 do 17.00. V ostatním čase je možno dítě vyzvednout po předchozí ​​ dohodě.​​ 

Režim DS​​ má předem daný výchovně vzdělávací program,​​ který ovšem reaguje operativně na​​ potřeby dětí a klimatické podmínky.

 

 

12.​​ PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Rodiče a zákonní zástupci majíprávo:

-​​ na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ na informace týkající se výchovně vzdělávací práce,​​ stravování dětí a ostatních činností spojených s pobytem dětí.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ -​​ vznášet náměty a připomínky k provozu​​ DS​​ v​​ rámci schůzek a konzultačních​​ hodin,​​ hájit potřeby a​​ zájmy ostatních rodičů a dětí.

-​​ požádat o záznam svého dítěte.

-​​ aktivně se zapojit do činnosti v​​ DS.

-​​ vyzvednout dítě z​​ DS​​ po dohodě kdykoli během dne.

-​​ na předložení vyúčtování a způsob využití sponzorského či jiného daru.

-​​ na zdvořilé a otevřené jednání ze strany všech zaměstnanců Dětské skupiny.

 

Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost:

-​​ hradit poplatky za služby Dětské skupiny a stravné ve stanoveném termínu.

-​​ předat dítě do péče paní učitelce či jiné pověřené osobě.

-omluvit nepřítomnost dítěte.

-​​ nahlásit neprodleně infekční onemocnění či výskyt parazitů pracovnici Dětské skupiny.

-​​ informovat učitelku o omezeních souvisejících se zdravotním stavem​​ či změnách v chování​​ dítěte,​​ které by​​ mohly mít vliv na průběh​​ výchovně vzdělávacího procesu.

-​​ nahlásit veškeré změny údajů týkajících se dítěte (telefonní číslo,​​ adresa,​​ atd.).

-​​ respektovat informaci o onemocnění dítěte během dne a dítě si ze zařízení​​ v rámci možností​​ co nejdříve vyzvednout.

-​​ chovat se v rámci společenských vztahů se zaměstnanci a ostatními rodiči zdvořile,​​ řešit ​​ případné problémy smírnou cestou s vedením zařízení.

 

Rodiče a zákonní zástupci berou na vědomí,​​ že učitelka​​ či jiný pověřený pracovník nevydá dítě osobě​​ pod vlivem​​ alkoholu či jiné omamné látky. O této skutečnosti bude informovat OSPOD a společně​​ ním najde náhradní řešení.

 

 

13.​​ PRÁVA A POVINNOSTI DĚ

Děti mají právo:

-​​ na vzdělání přiměřené jejich věku a vývoji.

-​​ volit svobodně hru,​​ hračku a činnost v rámci volných činností.

-​​ vyjádřit​​ svůj názor a být respektovány.

-​​ zvolit si,​​ zda se zúčastní řízené činnosti či zvolí náhradní​​ variant.
-
​​ na laskavé a vlídné zacházení.

-​​ na soukromí.

-​​ na ochranu před nebezpečím.

-​​ na odpočinek.

-​​ na otázky,​​ které je zajímají (individuální rozhovor).

 

Povinnosti dětí:

-​​ chovat se ke všem dospělým lidem zdvořile.

- požádat a poděkovat.

-​​ vyjadřovat se slušně,​​ nechovat se agresivně a násilně.

-​​ dodržovat již osvojené hygienické návyky.

-​​ respektovat pokyn učitelky či pověřené osoby,​​ zvláště pokud hrozí bezprostřední nebezpečí. ​​​​ 
-respektovat pravidla v kolek
tivu a nenarušovat závažným způsobem výchovně vzdělávací ​​ process.

​​ -udržovat své věci v pořádku,​​ uklízet si po sobě.

-​​ nepoškozovat záměrně zařízení a hračky.

-​​ respektovat a ctít​​ své rodiče či zákonné zástupce.

 

 

14.​​ HODNOCENÍ DĚTÍ-NÁVAZNOST NA DALŠÍ VÝCHOVNĚ​​ VZDĚLÁVACÍ PROCES

Hodnocení dětí má za úkol rekognoskovat​​ vývoj dítěte během pobytu v DS​​ a zajistit návaznost na​​ další výchovně vzdělávací proces. Pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální​​ vzdělávací plán. Je to závazný pracovní materiál,​​ který vzniká na základě spolupráce mezi pedagogy​​ DS.

Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná​​ vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro dalšíefektivnější práci s dětmi.

 

 

15.​​ OCHRANA MAJETKU

Po dobu pobytu dítěte v DS​​ dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení dětí s učebními ​​ pomůckami,​​ hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a předchází záměrnému poškozování​​ majetku DS.

Po dobu pobytu v prostorách DS​​ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali​​ majetek školky. V případě,​​ že zjistí jakékoli poškození,​​ nahlásí tuto skutečnost neprodleně​​ pedagogickému pracovníkovi školky

 

16. OSTATNÍ INFORMACE

Zařízení neodpovídá za cenné věci,​​ které si děti přinesou​​ z​​ domova (nedoporučujeme nošení zlatých řetízků,​​ cenných hraček či telefonů).

Děti pro pobyt v DSJ potřebují pohodlné oblečení přiměřené ročnímu období a aktuálnímu​​ počasí. Pro pobyt v interiéruje vhodná denní obuv s pevným opatkem. Náhradní oblečení​​ (spodní prádlo,​​ ponožky, tepláky,​​ tričko, mikinu,​​ pláštěnku) mají děti uložené v tašce nebo boxu označeným svojí značkou v šatně či ve třídě. Doporučujeme vše oblečení označit jménem dítěte.

 

 

17.KONTAKTY A KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultaci s provozovatelem školy lze dohodnout na tel.​​ čísle:​​ 724 014 649​​ nebo emailem skolickanafarme@email.cz.​​ Konzultace s paní učitelkou při předání dítěte​​ je možná​​ denně.

Ostatní dotazy na e-mailu.

 

 

18. ​​ ZÁVĚREČNÁ USTANOVE

Tento provozní řád je závazný pro rodiče,​​ zákonné zástupce,​​ děti, zaměstnance DS​​ a osoby​​ pověřené.

Provozní řád je veřejně přístupný na​​ www.skolickanafarme.cz​​ a je nedílnou součástí​​ Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Sluneční zahrada – Školička na farmě.

WordPress PopUp