skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

INFORMACE A REGISTRACE

PŘIHLAŠOVAT DĚTI JE MOŽNÉ PRŮBĚŽNĚ PODLE VOLNÉ KAPACITY. Aktuálně je možné přihlašovat děti na nový školní rok 2024/25​​ a na letní prázdniny. Kontaktujte nás na tel: 724 014 649, přes email:​​ skolickanafarme@email.cz​​ nebo přes Kontaktní formulář.

K přihlášení anebo k registraci potřebujeme vyplněnou​​ Přihlášku a registraci dítěte,​​ Posudek o zdravotním stavu dítěte,​​ Evidenční list,​​ Potvrzení rodiče​​ - zašlete emailem nebo na adresu: Polanecká 50, Ostrava-Svinov, 721 00 vyplněné a podepsané. A k prostudování uveřejňujeme Provozní řád​​ a Plán výchovy a péče.

 

Provozní doba

Provozní doba zařízení je 6.30 – 17.00 celoročně, i v době prázdnin. Kromě víkendu a svátků. Děti mohou navštěvovat Školičku na farmě celodenně  (min. 5 hodin) nebo pouze tzv. půldny (min. 3 hodiny dopoledne nebo odpoledne).

Doporučujeme děti přivést do školičky do 9 hodin, kdy začíná řízený skupinový program.

 

Koho přijímáme

V mini školce přijímáme děti od 1 roku do 6 až 7 let.​​ Přijmout​​ můžeme děti, jejichž rodičům pomůže školka​​ s uplatněním na trhu práce​​ (tedy minimálně jeden z rodičů je zaměstnán, je OSVČ, studuje, i rodiče aktuálně na rodičovské dovolené). Přijmout můžeme pouze​​ děti s povinným očkováním​​ nebo s kontraindikací / rozloženým očkováním (potvrzené lékařem).

 

Stravování

Obědy jsou zajišťovány dovozem od externího dodavatele ZŠ Ostrava-Svinov (strava odpovídá spotřebnímu koši pro děti), dopolední a odpolední svačinky jsou připravovány přímo v zařízení. Pitný režim - celodenně. Střídají se čaj, ovocné šťávy, džusy, mléko, zdravá voda s citronem.

Dbáme na​​ stravu podávanou dle zásad zdravé výživy, k níž děti vedeme přirozenou cestou.​​ Díky názorným ukázkám v zahradě si děti ověří fungování přírody a třeba vlastnoručně vypěstovaná zelenina nebo posbírané ovoce podpoří jejich chuť zdravě jíst.

Z našich kohoutků teče jen zdravá voda!​​ Jsou totiž opatřeny speciálními filtry. Stát upravuje povrchové vody chemicky podle normy. Chemické znečištění vody nelze převařením odstranit. Naší prioritou je odstranit z vody tuto chemii pomocí velmi kvalitních filtrů a dětem tak zajistit kvalitní pitnou vodu. Čistá voda je pro lidský organizmus více než prospěšná.

 

Co si vzít sebou

Přezůvky s pevnou patou ​​ - klasické dětské bačkůrky, pohodlné oblečení na hrátky do třídy, oblečení pro pobyt venku, které odpovídá ročnímu období, pláštěnku, pokrývku hlavy. Na jaře a na podzimu doporučujeme na zahrádku a farmu holínky. Na spinkání pak pyžamo, pro menší děti i plyšáčka, případně pleny a nepromokavou podložka do postýlky. Náhradní oblečení pro případ potřeby.​​ Kartáček na zuby a zubní pastu.

 

Náš tým

Celý pedagogický tým splňuje podmínky kvalifikace dle § 5, odstavce 5 zákona č. 247/2014 Sb., O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Všichni mají vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a s výchovou a vzděláváním dětí bohaté zkušenosti,​​ péči zastanou kvalifikované empatické učitelky, vychovatelky a chůvy.

 

Předškoláci

Přijímáme i děti, které mají povinné předškolní vzdělávání v mateřských školách.

„MŠMT podřazuje péči o děti v dětské skupině pod individuální předškolní vzdělávání dle školského zákona. Novela školského zákona připouští i jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání,​​ tedy i tzv. individuální vzdělávání, přičemž toto může být realizováno i v předškolním zařízení jako je dětská skupina“.

V praxi to znamená, že Vaše dítě může mít docházku v naší školičce, tedy individuální vzdělávání v dětské skupině. Musí však absolvovat povinné přezkoušení ve spádové školce, kde mu celý předškolní rok bude drženo místo pro případ, že by se zákonný zástupce rozhodl dítě do školky umístit.

Potřebnou žádost najdete​​ ZDE.

 

Rytmus dne:

7.00 – 8.30 - ranní volné hry a činnosti podle zájmu dětí​​ (plus jedna ze společných činností v programu týdne). Každý měsíc a každý týden na určité téma, námět, motiv.​​ 

Při volné hře je důležitá spontánní činnost podle vlastního přání, komunikace mezi dětmi a jejich sociální učení, samostatnost, uvolnění fantazie a hlavně přirozenost.

8.30 – 9.00 – tvořivá dílna, muzikoterapie, arteterapie, divadlo

Techniky ve školce využíváme jako prostředek k harmonizaci osobnosti dítěte.​​ Přispívají k rozvoji osobnosti, sebevědomí, k sebepoznání k jejich socializaci.

9.00 – 9.30 -​​ přivítání dne, komunitní kruh, jóga, zdravé cvičení. Didaktické hry, u kterých se děti učí poznávat, pro všestranný rozvoj.
V tuto dobu probíhá společná činnost zaměřená na posilování pocitu uvolnění, sounáležitosti, sebedůvěry, společného emocionálního prožitku na rozvoj paměti, fantazie a základních smyslů.

9.30 – 9.50 svačinka

Děti pomáhají připravit stůl, mohou se podílet i na přípravě samotné svačinky jako ovocného müsli.

10.00 – 11.45 - pobyt venku
Prožívání proměn zahrady a okolí v různých ročních obdobích, navazování vztahu k přírodě vlastní pomocí při práci na zahradě (sázení, pletí, zalévání, hrabání listí apod.). Kontakt se zvířaty formou krmení a péče a jejich potřeb. Spontánní hry a kreativ na krásném hřišti Sluneční zahrady. Canisterapie a solná jeskyně.

12.00 – 12.30 – hygiena, oběd

Přirozená výuka formou písniček a říkanek hygienickým a společenským návykům, sebeobsluze, společného stolování, úklidu apod.​​ 

12.30 – 14.15 - odpolední odpočinek
Relaxace, spánek, klidový režim. Děti nemusejí vysloveně spát, pěstování ohleduplnosti k ostatním. Jsou však vedeny k odpočinku za doprovodu živého slova (vyprávění, pohádky) nebo relaxační hudby. Protože herní místnost a spací jsou odděleny, možnost klidových her pro větší děti. Přípravka pro předškoláky.

14.30 – 17.00 – svačina, kroužky, volná hra. Možnost pobytu venku se zvířátky.
Děti mají také možnost dokončit nedodělané aktivity.​​ 

 

Další informace se dozvíte v odkazech​​ Sluneční zahrada,​​ Zvířata,​​ Zahrada,​​ Aktivity​​ a​​ Prožitkové učení.

Zajímá vás Školička na farmě? Napište nám:​​ skolickanafarme@email.cz​​ nebo volejte: 724 014 649

 

 

WordPress PopUp