skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

NÁŠ TÝM


IVANA ZELINOVÁ

Ředitelka a autorka projektu Školička na farmě. Dlouholeté zkušenosti s dětmi i předškolního věku v rámci ozdravných letních i zimních táborů. Certifikáty akreditované MŠMT: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže, Zdravotník zotavovacích akcí (Červený kříž), lektorka dětské jógy – akreditace MŠMT. Kurz logopedie – podpora přirozeného vývoje řeči a další různé kurzy a osvědčení.

„Jako máma dvou dětí jsem pochopila, že smyslem mého života jsou děti, kdekoliv a kdykoliv. Práce a společné chvíle s nimi naplňuje a obohacuje můj život a dodává mi neskutečnou energii. Stejně jako vzdělávání a nové, především přirozené formy a metody práce s dětmi. Odjakživa jsem v neustálém kontaktu s přírodou a zvířaty. Smích a malá zářivá očka šťastných a spokojených dětí jsou pro mě tou největší odměnou. Ctím individualitu a přirozenost každého dítěte a snažím se všem ukázat přirozený svět.“


TETA ÁĎA

Zástupkyně, sekretářka a chůva. Certifikáty akreditované MŠMT – Chůva pro děti v dětské skupině. Osvědčení – První pomoc u dětí do 6 let. Student Panevropské univerzity práva a podnikaní.

„Každá práce by měla mít své poslání, smysl a hodnotu. A právě tyto hodnoty nacházím ve Školičce na farmě, kde se děti mimo jiné starají venku i uvnitř o  nejrůznější zvířata, pěstují si samy bylinky, květiny, ovoce a zeleninu a přirozeně tak poznávají živý svět i koloběh života. Rozvíjejí se také díky skutečným prožitkům a zážitkům, a to je nejcennější, co v předškolním věku mohou děti do dalšího života získat. Cením si toho, že i já mohu být součástí této nebývalé a krásné dětské hry na opravdový život. “


TETA SABČA

Absolvovala pedagogickou SOŠ v Ostravě. Osvědčení – První pomoc u dětí do 6 let.

„Díky mé vášni k učení a péči o druhé jsem už jako malá přesně věděla, jaké bude mé vysněné povolání. A to je práce s dětmi, které chci láskyplně rozvíjet po všech stránkách. Nyní mám zkušenosti s dětmi od 18. měsíců do 14 let. Zkušenosti jsem nabyla v jesličkách, dětské skupině a také ve státní školce. Se staršími dětmi pracuji na táborech, kde několik let pravidelně jezdím jako oddílový vedoucí. Pro děti se snažím být osobou, která je vždy vyslechne a v případě potřeby jim nabídne náruč plnou lásky a pochopení. Dětem vždy věnuji kus sebe a ke všem přistupuji individuálně a s největší empatií. Mimo děti jsem velký milovník všelijaké zvěře, proto pro mne byla Školička na farmě okamžitý favorit. “


TETA TÁŇA

Absolvovala Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu zakončenou titulem Bc. Osvědčení – První pomoc u dětí do 6 let.

„Práci s dětmi se věnuji od dob svého studia, během kterého jsem získala zkušenosti s dětmi různého věku. Poté jsem několik let pracovala v dětském koutku a pochopila jsem, že nejvíce mě naplňuje práce právě s nejmenšími dětmi. Snažím se jim být láskyplnou tetou a předávat jim nejen radost ze života, ale také individuální přístup, který rozvíjí dětskou osobnost ve všech směrech. Ráda rozvíjím přirozený sociální i psychologický vývoj dětí, přičemž se jim snažím nabídnout otevřenou a bezpečnou náruč.“


TETA ELIŠKA

Absolvovala Vyšší odbornou školu – obor sociální pedagogika. Lektorka zájmových kroužků Osvědčení – První pomoc u dětí do 6 let.

V rámci studia jsem navštívila mnoho zařízení, zároveň i mateřské a základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A proto mám zkušenosti nejen s dětmi předškolního věku, ale také školního věku, s dětmi s autismem i mentálním postižením. K práci s dětmi jsem inklinovala již od základní školy, kde jsem chodila pomáhat pořádat různé akce pro prvňáčky na základní škole či v mateřské školce. Později ve svém volném čase jsem v rámci volnočasových aktivit pracovala s dětmi v předškolním věku a učila je základy anglického jazyka a pohybové aktivity, anebo hlídala děti od 2 do 7 let známým. Práce s dětmi mě velice naplňuje, snažím se s nimi pracovat na základě jejich individuálních potřeb, rozvíjet jejich fantazii a vzdělávat je zábavnou formou. Děti nesoudí a neumí se přetvařovat, také proto mne práce s nimi tak baví.


TETA DÁŠA

Certifikáty akreditované MŠMT – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Osvědčení – První pomoc u dětí do 6 let. 

„Má životní role je být TETA. Pro děti chci být symbolem důvěry, bezpečí a legrace. Snažím se být také jejich oporou.
Mým posláním je přispívat k tomu, aby z dětí vyrostly skvělé osobnosti. Práci chůvy dělám srdcem. A stejně tak péči o zvířátka a rostliny, které jsou reálnou součástí školky. Mými koníčky je hudba, jóga a děti.“

 


TETA ŽANDA

Je studentkou Ostravské univerzity, obor sociální

„Mojí touhou bylo vždy pracovat s dětmi, které mám velice ráda. Je to práce, která mě opravdu silně naplňuje. Školičku na farmě jsem poznala během své praxe a její jedinečný postoj k přirozenému rozvoji dětí ve spojitosti s reálným světem a přírodou mě nadchnul. Během studia jsem měla praxi ještě v jedné školce, nizkoprahovém zařízení, a také jsem dělala asistentku handicapovaných dětí při plavání. Jsem přátelská, empatická, vstřícná a pro děti se snažím být dobrým příkladem a kamarádem, na kterého se děti mohou vždy spolehnout. Mým koníčkem je jóga, pilates, dobrovolnictví a čtení knížek. „


    HONEY A AMOREK

Maskotem Školičky jsou naší pejsci. Lásku dětem předává živý plyšový medvídek, trpasličí pejsek pomeranian – Honey (med). Vždy milující a věrný kamarád z útulku, pan „ředitel“ Amorek hlídá děti z nebíčka. Namísto něj nám dává radost ze života jeho adoptovaný nástupce, nalezené štěňátko v krabici – velký milovník dětských duší Amorek II.

 

 

WordPress PopUp