skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

NADĚLUJEME PROŽITKY

A nejen to! Nabízíme i další nadstandardní aktivity a služby.

Hravá jóga pro malé děti. Přirozená cesta a zábava za poznáním vlastního těla, rozvíjením dovedností a radostí z pohybu. Tělu přirozenými cviky se děti učí zdravému životnímu stylu a sebevědomí. Pozitivně ovlivňuje senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Mandaly ze zdravotně nezávadného písku. Technika velmi dobře působí na rozvíjení motoriky, trpělivosti, představivosti, pečlivosti a celkové fantazie. Pomáhá dětem s poruchou pozornosti, dokáže zklidnit i hyperaktivní děti. Je to výborná forma relaxace a celkového psychického uvolnění. Co je asi nejdůležitější, děti to velmi baví.

Arteterapie je úžasná léčebná metoda. Přispívá k rozvoji osobnosti, sebevědomí, k sebepoznání, k socializaci. Její techniky ve školce využíváme jako prostředek k harmonizaci osobnosti dítěte. Pomáhá také dětem, které se mezi vrstevníky necítí tak, jak by si samy představovaly (děti neklidné, plaché apod.). Jedná se o výtvarné tvoření, při kterém není důležitý výsledek, ale proces tvorby, radost z činnosti.

Anglický jazyk hravě. Součást denního režimu a s učebnicemi s certifikací MŠMT.

Muzikoterapie – „léčba“ hudbou. Motivovaná aplikaci hudby, která má na děti mocný citový vliv, působí náladotvorně, ovlivňuje lidskou psychiku.

Dílničky, kreativ a kroužky. Vlastníme keramickou pec, máme lektory korálkování, malování na sklo aj. Venkovní zahrada je přizpůsobena možnostem kreativity, výtvarným činnostem apod.

Aromaterapie jako prevence onemocnění. Éterické jednoduše rozprašované zajistí likvidaci choroboplodných zárodků ještě dřív, než se projeví první symptomy infekcí. K prevenci onemocnění jsou pro děti nejvhodnější citron, eukalyptus, nebo borovice.

Dramatická výchova. Vlastní divadelní představení připravované ve školičce se spoustou nádherných kostýmů, kdy hlavní roli hrají všechny děti a možná i rodiče. Skvělá pro komunikaci, spolupráci, představivost, fantazii, kreativitu a celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Eurytmie, dítě pohybem zviditelňuje řeč nebo hudbu. Umožňuje dítěti zažívat a prociťovat děje a nálady pohádkového obrazného světa. Léčivě působí na celý organismus, podporuje správný chod životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti.

Filtrovaná zdravá voda nám teče ve školce. V herničkách jsou čističky a zvlhčovače vzduchu s ionizátorem, aby se dětem lépe a zdravě dýchalo.

Enviromentální výchova jako součást vzdělávacího programu. Vytvořili jsme s dětmi zeleninové záhonky a bylinkovou zahradu, pěstujeme ovocné keře a děti vedeme k lásce k řemeslům. Environmentální výchova umožní dětem osobní zkušenost se zákonitostmi přírody, nechává jim ji zažívat všemi smysly.

Chov domácích zvířat a drobných živočichů. Je to výjimečná aktivita s obrovským přínosem pro děti zvlášť v dnešní přetechnizované době, kdy mají menší šanci dostat se do kontaktu s reálnou přírodou. Živočich ve školce plní několik roli úžasných rolí, učení se kontaktu, pomoci, zodpovědnosti, lásce, zvládání vlastních pocitů i koloběhu života. Pomáhá dětem s různými problémy (ADHD, uzavřené děti apod.)

Péče o záhonky určené pro pěstování zeleniny, květin i bylinek a ovocné stromy a keře. Sázení, pletí, zalévání, hrabání listí apod. Díky názorným ukázkám se děti naučí pěstovat zeleninu, čímž přirozeně rozvíjíme jejich zdravý životní styl. Naučí se i pocitu odpovědnosti – když zeleninu nebo kytku nezalijí, tak zvadne. Děti tak samy objeví, že i své pokrmy si mohou vypěstovat. Mohou tak zažít proces vzniku jejich potravy.

Prožitkové učení. V naší školičce nezískávají děti informace odtržené od životní reality, ale naopak se učí především přirozenou cestou na základě vlastních prožitků spojujících je nejen s přírodou. Společně se podílí na přípravě svačinek, i pečení bábovek, stolování atd.

Atraktivní exkurze, výlety divadla, plavání, oslavy narozenin dětí, zábavné dny s rodiči (pravidelné setkávání na besídkách, zahradní zábavné párty, sváteční odpoledne, maškarní karnevaly, společné dílničky, atd. Chceme vtáhnout do dění ve školce i rodiče dětí.)

Předškolní přípravka – systematická příprava dítěte na přechod do základní školy. Snížený počet dětí, adaptační program pro nově příchozí děti, individuální přístup, respektování stravovacích zvláštností. Kamerový systém hlídající školku. Detektory kouře.
       

WordPress PopUp